Bütün Çocuklar Bizlere Emanet!

Giresun Milletvekilimiz Bülent Yener Bektaşoğlu: Görmezden gelmekle, reddetmekle, korumakla, aklamakla bir sonuç elde edemeyiz, taraf olmalıyız.