• Haberler
  • SEZGİN TANRIKULU’NDAN TRT İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

SEZGİN TANRIKULU’NDAN TRT İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

SEZGİN TANRIKULU’NDAN TRT İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Tanrıkulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Seçim sürecindeki programların adil ve tarafsız bir şekilde yayınlanması ve TRT Kurumunda yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili şeffaflığın sağlanarak bunların da somut göstergelerle kamuoyu ile paylaşılması ve TRT Kurumunda programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiğinin tespiti amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığına sunduğu önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Geçmiş tarihlerde, TRT, yaptığı taraflı yayıncılık, torpilli işe alım iddiaları ile gündeme gelmiştir. TRT bütçesinden kimlere ve hangi kuruluşlara ne kadar ödeme yapıldığı, bu ödemelerin hangi gider kalemleri ile gösterildiği ve bu ödemelerin kimin ya da kimlerin bilgisi dahilinde yapıldığı soruları ise kamuoyunda yanıt beklemektedir. 

Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın 2013 yılı Nisan ayında basına da yansıdığı üzere, TBMM Genel Kurulu’nda Milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlarken, "AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’e, TRT’de yorumculuk yaptığı 4 Aralık 2008-4 Aralık 2012 tarihleri arasında haftada 14 bin TL, 2011 yılı Ocak ayındaki programları için toplamda 42 bin TL ödeme yapıldığını" kaydettiği ve "2009-2010 lig sezonu boyunca Şükür’ün katıldığı programların toplamda 1 milyon 440 bin TL değerinde sponsorluk geliri bulunduğundan kendisine ödenen ücretler buradan karşılandı. 2011 yılının Ocak ayının son haftasından en son katıldığı aynı yılın Mayıs ayına kadar gerçekleştirilen programlar dış yapım olduğundan Şükür’e ne kadar ücret ödendiği hususu ilgili firmanın bilgisi dahilindedir." ifadeleri basına yansımıştır. 

Ancak, ilginç olan bir diğer husus ise, sponsorların kimler ya da hangi firmalar olduğudur. Bir diğer yanıt bekleyen konu ise, Hakan Şükür’ün 2011 yılının Ocak ayının son haftasından en son katıldığı aynı yılın Mayıs ayına kadar gerçekleştirilen programların dış yapım olduğundan bahsedilmiş ve Şükür’e ne kadar ücret ödendiği hususu ile ilgili olarak firma adres olarak gösterilmiştir. 

Yine Başbakan Eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın bahsettiği üzere, gazetelerin manşetlerinin değerlendirildiği ve spor gündeminin yorumlandığı ‘spor manşet’ programı ile Formula 1 canlı yayın programlarının, Okay Karacan’ın kurduğu şirkete yaptırıldığı ifade edilmiştir. Formula 1 yarışları 2010 sezonu için 875 bin 520 TL, 2011 sezonu için 900 bin TL ödenmiş olduğu, ‘spor manşet’ programının bölüm başı ücretlerinin ise 7 bin ile 7 bin 500 TL arasında değiştiği ifade edilmiştir. TRT’nin programlarını hangi şirketlere yaptıracağını belirlerken ne tür kriterler aradığı ise şaibelidir. 

21 Aralık 2016 tarihinde vermiş olduğum 7/10032 esas numaralı yazılı soru önergesinde, TRT MÜZİK, TRT SPOR VE TRT HABER PROGRAMLARINDA program yapanlara ne kadar ödendiği ile programı yapan hangi yapım şirketlerine hangi programlar karşılığında ne kadar ödendiği soruları yanıtsız bırakılmıştır. 

Keza yine 21 Aralık 2016 tarihinde vermiş olduğum 7/10033 esas numaralı yazılı soru önergesinde yer alan, "1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla TRT’nin sahibi olduğu taşınmazların listesi, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla TRT’nin sahibi olduğu taşınmazların listesi, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde TRT bünyesinde yapılan tüm temsil ve ağırlama giderlerinin toplam tutarının ne kadar olduğu, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde TRT Kurumunun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil hangi ülkelerde toplam kaç adet gayrimenkul kiraladığı, gayrimenkuller için toplam ne kadar tutarda kira ödemesinde bulunduğu, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde TRT Kurumunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil kadrolu, sözleşmeli ve hizmet sözleşmeleri ile başka şirketler üzerinden istihdam ettiği personel sayılarının görevlendirildikleri ülkelere göre dağılımı ne olduğu, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde TRT Kurumu hizmet alım sözleşmesi imzaladığı hangi firmalara ne kadar tutarlarda ödeme yaptığı, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016tarihleri arasındaki dönemde TRT Kurumunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil istihdam ettiği personeller için yaptığı tüm giderlerin toplam tutarı ne kadar olduğu, 30 Haziran 2014 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemde TRT Kurumunun kiraya verdiği binalardan elde ettiği gelirlerin toplam tutarı ne kadar olduğu" soruları da yanıtsız bırakılmıştır. 

5 Mart 2018 tarihi itibariyle TRT’de hangi programların kimlere yaptırıldığı, bahse konu programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiği izaha muhtaçtır.

TRT yönetiminin 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı yasakladığını iddia edilmekte olup 2016’nın yasaklı listesinde Sıla, Nazan Öncel, Demet Akalın gibi Türkçe popun tanınmış isimleri de bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hukuk Devletidir. Bu, idarenin her türlü işleminin yargı denetimine açık olması yanında, tüm iş ve işlemlerin yasal bir dayanağa sahip olmasını gerektirir. Asıl olan vatandaşların haklarıdır. Bu çerçevede vatandaşların haklarını koruyan Anayasa Hükümleri ve Kanunlar mevcut olup, bunlara aykırı mevzuatın ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması adaletin ve kamu yararının sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Seçim sürecindeki programların adil ve tarafsız bir şekilde yayınlanması ve TRT Kurumunda yaşanan her türlü usulsüzlüğün önüne geçilerek, usulsüzlük yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yapılan tüm iş ve işlemler ile ilgili şeffaflığın sağlanarak bunların da somut göstergelerle kamuoyu ile paylaşılması ve TRT Kurumunda programları yapan ve sunanların hangi kriterlere göre belirlendiğinin tespiti amacıyla Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.