• Haberler
  • İBRAHİM ÖZDİŞ: AŞI, AİLELERİN KEYFİYETİNE BIRAKILABİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR

İBRAHİM ÖZDİŞ: AŞI, AİLELERİN KEYFİYETİNE BIRAKILABİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR

İBRAHİM ÖZDİŞ: AŞI, AİLELERİN KEYFİYETİNE BIRAKILABİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR

Özdiş, son yıllarda artış gösteren aşı karşıtlığı kampanyasını ve çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aileleri TBMM gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı’na soru önergesi verdi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2011 yılında çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı 183 iken 2017 yılında bu sayı 23 bini geçti. Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarının kampanyasını başlatarak çeşitli paneller düzenlediği bu konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş konuyla ilgili; “Kanıtlanmış hiçbir yan etkisi bulunmayan aşılar sayesinde her yıl 2 milyonu aşkın çocuğun hayatının kurtarıldığı belirtiliyor. Ailelerin yanlış bilgi edinmesi yüzünden son yıllarda Türkiye genelinde artan aşı karşıtı harekete yönelik Sağlık Bakanlığı’nın acilen harekete geçmesi gerekiyor. Bu durum ailelerin keyfiyetine bırakılabilecek bir durum değildir.” dedi.

AŞI KARŞITLIĞI NEDENİYLE HANGİ HASTALIKLARDA ARTIŞ VAR?

Aşı karşıtı hareket nedeniyle Türkiye genelinde veya bölgesel anlamda hangi hastalıklarda artış olduğunu sorun CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde;

1- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle çocuğuna aşı yaptırmayı reddeden aile sayısı nedir? 
2- Görsel, yazılı ve sosyal medyada son zamanlarda aşı karşıtlığının arttığı görülmektedir. Bu anlamda Bakanlığınızca ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu konu takibinizde midir?
3- Türkiye genelindeki Türk Tabipler Birliği veya Tabip Odalarından bu konuda Bakanlığınıza ulaşmış rapor, öneri ve şikayet v.b. dokümanlara yönelik nasıl bir işlem yapılmıştır?
4- 1593 sayılı kanunda zorunlu aşı uygulamasına yönelik kanuni dayanak teşkil edecek bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? 
5- Son yıllarda aşı karşıtlığı nedeniyle Türkiye genelinde veya bölgesel anlamda hangi hastalıklarda artış görülmüştür? Bu anlamda herhangi bir inceleme yapılmış ve rapor hazırlanmış mıdır? 
6- Türk Tabirler Birliği ve diğer Tabip Odaları aşı karşıtlığına karşı aileleri bilgilendirici çalışmalar ve toplantılar yapmaktadır. Bakanlığınız tarafından bu çalışmalara destek verilmekte midir? 
7- Aşı konusunda kamuoyunu bilgilendirici ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Bu konuda özellikle televizyonlarda kamu spotu hazırlanmış ve yayınlanmış mıdır?