• Röportajlar
  • TBMM'de Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Çalıştayı

TBMM'de Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Çalıştayı

TBMM'de Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Çalıştayı

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından, Enerji Verimliliği Yönetim sistemi oluşturulması çalışmaları kapsamında kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla, "Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi Çalıştayı" düzenlendi. 

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşen Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi, Çalıştay'ın hayırlara vesile olmasını dileyerek çalışma gruplarına başarılar diledi. 

Enerji kıtlığı ve enerji bağımlığı olan bir ülkenin fertleri olduklarını söyleyen Çiftçi, "Öncelikle bilinçli yapacağımız çalışmaları, netice almaya yönelik yaparsak, memleketimize kayda değer katkı sağlamış oluruz." dedi. 

Dünyadaki enerji politikalarının ve enerji verimliliğinin, enerjinin yenilenebilir kaynaklara evrilmesi çerçevesinde teknolojik alt yapıların ve çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bizim şu an itibari ile uğraştığımız iş, bu anlamda bir iş değil. Elimizdeki mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanabileceğimiz şartları tesis edebilirsek, çok kayda değer neticeleri alabiliriz." diye konuştu. 

TBMM İşletme ve Yapım Başkanı Mustafa Tamirci ise gerçekleştirdikleri çalıştayın temel iki amacı bulunduğunu söyleyerek, "Bunlardan ilki, yürütmekte olduğumuz çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek, diğeri ise uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almak amacıyla belirlememiz gereken enerji hedeflerimiz ve iyileştirme çalışmalarımız hakkında sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi alabilmektir." şeklinde konuştu. 

Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması ve uygulanması ile ilgili çalışmalar başkanlıkları sorumluluğunda başlatıldığını söyleyen Tamirci, diğer başkanlıkların da katkısı ile devam ettiğini belirtti. 

Tamirci, sözlerine şöyle devam etti: 

"TBMM İdari Teşkilatı olarak amacımız; elektrik, su, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının daha uygun şartlarda temin edilmesini sağlamak ve kullanmakta olduğumuz enerji tüketen tüm donanım ve cihazlar dâhil olmak üzere daha verimli kullanması sağlamak, enerji tüketimimizi en uygun değerlerde gerçekleştirmektir. Bununla birlikte çevreye salınan emisyonların azaltılması da sağlanmış olacaktır. 

Ülkemizin enerji kaynaklarının korunması ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına katkı sağlamak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarımıza öncülük etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında; ilgili Başkanlıklarımızın katılımı ile Enerji Yönetim Sistemi Ekibi oluşturulmuş, enerji el kitabı, uygulama prosedürleri, planlar, enerji ekipman ve donanım bakım talimatları, performans izleme ve ölçme formları hazırlanmıştır. Tüm bu çalışmalar önümüzdeki ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe konulacaktır. 

Ayrıca TBMM yerleşkesi içerisinde kullandığımız enerji ekipmanlarımız ve enerji alt yapımızın Enerji Bakanlığınca yetkilendirilmiş danışman bir firma tarafından enerji etüdünün yapılması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Raporlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Enerji Yönetim Sistemi kapsamında gerekli değerlendirmeler ve çalışmalar yapılacaktır." 

Açılış konuşmalarının ardından Feyzullah Erdoğan ve Derya Aydemir, Enerji Yönetim Sistemi hakkında sunum yaptılar. 

Çalıştay'da, Başkanlıkların EYS kapsamında ana iyileştirme çalışmalarına yönelik görüşler yazılı olarak çalışılacak ve üst yönetime sunulmak üzere EYS kapsamında fayda sağlayacağına inandıkları ölçülebilir hedefler belirlenecek.