Sitemize İlan Vermek İçin
0 (000) 000-0000

Tek Tip Oyunculuk Eğitimi Doğrumu ?

Oyunculuk eğitiminde, hammadde insandır. Her insan, ayrı psikolojiye ve fiziki yapıya sahip olduğu için tek tip eğitim sistemi ile oyuncuların düşünce dünyasına ket vurmak ve birilerinin istediği gibi düşünmesini sağlamak oyunculuk eğitim sistemi açısından çok tehlikelidir. Çünkü insanlar, eğitildikçe düşünce dünyalarının gelişmesini ve yaşama karşı estetik bir bakış açısı kazanmak isterler. Bunun içinde sadece tek tip uygulama eğitimleri ile oyunculuk eğitim sisteminden gereken verim elde edilemez. Oyunculuk eğitimi sisteminde verimin yüksek olması isteniyorsa oyuncuların, müzik, ebru, plastik sanatlar, resim gibi özel ilgi alanlarının olması sağlanmalıdır. Oyuncular, sadece mesleki bilgi ve yetenekleri ile yüksek performans sergileyip hayal ettiği noktaya ulaşamaz. Bu nedenle oyunculuk eğitimlerinde, edebiyat, felsefe ve toplumbilim gibi derslere de yer verilerek oyuncuların fikir dünyası geliştirilmelidir.

Tek tip oyunculuk eğitimlerinde, oyunculara okuma alışkanlığı kazandırılmadığı için oyuncular, geniş bir ufka sahip olmazlar. Oyunculuk eğitimleri sonunda sanatçı özelliği kazanan ve topluma yön veren oyuncuların, okuması ve geniş ufka sahip olması çok önemlidir. Oyunculuk eğitiminde, tek tip eğitim sisteminin uygulanması bir doktorun, her hastasına aynı reçeteyi yazmasından daha tehlikelidir. Çünkü oyuncular, ruhsal ve bedensel açıdan ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almadıkları sürece sağlıklı bir eğitim sürecinden geçmezler. Eğitim süreçleri sağlıklı olmayan oyuncuların ise mesleklerinde başarılı olmaları hayal dahi edilemez. Ayrıca sağlıksız eğitim sürecinden geçen oyuncular, toplumu yanlış yönlere çekerek insanların, tarihinden, yaşadığı coğrafyadan nefret etmesini bile sağlayabilirler. Tek tip oyunculuk eğitiminde özel eğitime ihtiyacı olan oyuncu adayları tespit edilmediği için birçok yetenek, toplumun karanlık taraflarını aydınlatamadan sönüp gitmektedir.

Tek tip oyunculuk eğitimlerinde, oyuncu adaylarına ağırlıklı olarak teorik eğitim verilirken pratik eğitime fazla önem verilmemektedir. Oysa oyuncuların, kendilerine özgüven kazanmaları için eğitimler ile belli bir seviyeye ulaştığı zaman pratik eğitimlere ağırlık verilmesi gerekir. Oyunculuk eğitimlerinde tek tip oyunculuk eğitimi, son zamanlara kadar uygulanmış ve bu eğitimin neticesi olarak Türk dizi ve film sektörü çeyrek asırdan daha fazla bir süre hiçbir gelişim gösterememiş ve insanlar, Brezilya dizilerini izlemeye adeta mahkum edilmiştir. Bu acı reçete ile bir daha karşılaşmamak için oyunculuk eğitimlerinde, çok yönlü eğitim sistemi her daim uygulanmalıdır.   

Yorumlar

Yorum Ekle

Zorunlu Alan *